Održivi razvoj - Info

Osnovno:
ISSN 2683-3654
eISSN 2683-3689
izdavač(i) Centar za održivi razvoj, Beograd
veb adresa www.cor.edu.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 2019
glavni urednik dr Dragomir Đorđević, Institut primenjenih nauka Beograd
Kontakt:
adresa uredništva Gavrila Principa 29, Beograd
osoba za kontakt Valentina Jovanović
e-adresa rosa.andzic@gmail.com
telefon +381643839715
Status:
kategorija časopisa n.a.
CEON WoS IF2 0,059
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY