Napredak - časopis za političku teoriju i praksu - Info

Osnovno:
ISSN 2683-6106
eISSN 2683-6114
izdavač(i) Fondacija za srpski narod i državu
veb adresa www.fondacijasnd.rs
periodičnost tri puta godišnje
početna godina 2020
glavni urednik prof. dr Zoran Jevtović, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Kontakt:
adresa uredništva Palmira Toljatija 5, Beograd
osoba za kontakt Lenka Dmitrović
e-adresa office@fondacijasnd.rs
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.