Bulletin of Natural Sciences Research - Info

Osnovno:
ISSN 2738-0971
prethodni naslov The University Thought - Publication in Natural Sciences (ISSN: 1450-7226) do 2019
eISSN 2738-1013
izdavač(i) Univerzitet u Prištini - Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica
veb adresa www.bulletinnsr.com
periodičnost polugodišnje
početna godina 2020
glavni urednik Branko V. Drljača ORCID, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Ivo Lola Ribar 29, Kosovska Mitrovica
osoba za kontakt Branko V. Drljača
e-adresa office@bulletinnsr.com
telefon +381 28 425396
Status:
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA