Privredno pravni priručnik - Info

Osnovno:
ISSN 0032-9002
novi naslov Pravo i privreda (ISSN: 0354-3501) od 1993
izdavač(i) Udruženje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, Beograd
periodičnost šest puta godišnje
početna godina 1963
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.