Andragoške studije - Info

Osnovno:
ISSN 0354-5415
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd
veb adresa www.as.edu.rs/?l=sr#1
periodičnost polugodišnje
početna godina 1994
glavni urednik Miomir Despotović, Katarina Popović
Kontakt:
adresa uredništva Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd
e-adresa mdespoto@f.bg.ac.rs, ipa@f.bg.ac.rs, aes@sbb.rs
telefon 011/32-82-985
Status:
kategorija časopisa K52
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,012
CEON IF5 0,049
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci