Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar - Info

Osnovno:
ISSN 1451-3870
eISSN 2560-4821
izdavač(i) Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
veb adresa um.uninp.edu.rs/
periodičnost godišnje
početna godina 2002
glavni urednik Amela Lukač - Zoranić ORCID, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Kontakt:
adresa uredništva Dimitrija Tucovića bb
osoba za kontakt Adnan Hasanović
e-adresa um@uninp.edu.rs
telefon 0648891739
Status:
kategorija časopisa C3
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,000
referisan u CEOOL
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
licenca CC BY