Exercise and Quality of Life - Info

Osnovno:
ISSN 1821-3480
izdavač(i) Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
veb adresa www.eqoljournal.com
periodičnost polugodišnje
početna godina 2009
glavni urednik Višnja Đorđić
Kontakt:
e-adresa fsfv@uns.ac.rs, radenkomatic@yahoo.com
telefon 021/450-188
fax 021/450-199
Status:
kategorija časopisa nema, nema
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 n.a.
CrossRef/DOI izdavač na bazi članarine