Ekonomski izazovi - Info

Osnovno:
ISSN 2217-8821
eISSN 2560-4805
izdavač(i) Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
veb adresa https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2217-8821
periodičnost polugodišnje
početna godina 2012
glavni urednik Suad Bećirović ORCID, Univerzitet u Novom Pazaru
Kontakt:
adresa uredništva Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar
osoba za kontakt Dženis Bajramović
e-adresa ekonomski.izazovi@uninp.edu.rs
telefon 0648891984
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,000
CEON WoS IF5 0,000
CEON IF5 0,127
referisan u CEEOL
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY