Savremene tehnologije - Info

Osnovno:
ISSN 2217-9712
prethodni naslov Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac (ISSN: 0352-6542) do 2011
novi naslov Advanced Technologies (ISSN: 2406-2979) od 2015
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet, Leskovac
veb adresa www.tf.ni.ac.rs/casopis/savremene.php
periodičnost polugodišnje
početna godina 2012
glavni urednik Ljubiša Nikolić
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar Oslobođenja 124, 16000 Leskovac
osoba za kontakt Vesna Marinković Malović
e-adresa advtechn@tf.ni.ac.rs
telefon 016/247-203
fax 016/242-859
Status:
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 0,100
referisan u SCIndeks