Izdavač

SCIndeks razvija i održava Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).

CEON je istraživačko-razvojna organizacija tipa naučno-tehnološke opservatorije sa sedištem u Beogradu. Bavi se razvojem informetrijskih metoda i informacionih izvora namenjenih evaluaciji različitih akademskih subjekata i istovremeno promociji istraživačkih rezultata.

Više informacija o izdavaču dostupno je na adresi www.ceon.rs.