Moji podaci

Upotrebite za promenu ličnih podataka u svom nalogu, npr. zvanja, organizacije, itd.

Promena lozinke

Upotrebite za promenu lozinke koju Vam je dodelio SCIndeks, kako biste koristili neku na koju ste navikli ili koja se lakše pamti.

Moj nalog čine Vaši lični i identifikacioni podaci u bazi registrovanih korisnika SCIndeksa.

Posedovanje sopstvenog naloga obezbeđuje Vam pristup dopunskim uslugama u okviru Mog SCIndeksa.

Da biste kreirali svoj nalog neophodno je da se prethodno registrujete.


Registracija